صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ با دستور دکتر جرجانی شهردار ، اجرای زیرسازی معابر اصلی دسترسی سایت مسکن مهر آغاز گردید . این پروژه از محل قیر رایگان تحویلی وزارت راه و شهرسازی و با تأمین هزینه پخت و حمل و پخش و تراکم آسفالت از سوی شهرداری در ماه جاری به بهره برداری خواهد رسید .

 

به اشتراک بگذارید : | | |