آماده سازی محوطه پارکینگ عمومی شهر کردکوی
اولین پارکینگ عمومی شهر کردکوی

آماده سازی محوطه پارکینگ عمومی شهر کردکوی

اجرا آسفالت اولین پارکینگ عمومی شهر کردکوی(پاساژ شهرداری سابق)توسط واحد عمران شهرداری کردکوی درحال انجام میباشد.
با اجرای روکش آسفالت محوطه پاساژ شهرداری سابق ، اولین پارکینگ عمومی شهر کردکوی آماده بهره برداری گردید .
اولین پارکینگ عمومی شهر کردکوی به پیشنهاد دکتر جرجانی شهردار کردکوی و مصوبه شورای اسلامی شهر کردکوی در امتداد خیابان جنگل سردار دوم در هفته جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . شهردار کردکوی ضمن بازدید از پروژه فوق بر سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه تاکید داشتند .

به اشتراک بگذارید : | | |