رنگ آمیزی کافوهای برق و مخابرات توسط شهرداری
رنگ آمیزی کافوهای برق و مخابرات

رنگ آمیزی کافوهای برق و مخابرات توسط شهرداری

رنگ آمیزی کافوهای مخابراتی و برق سطح شهر در جهت زیبا سازی منظر شهری توسط واحد زیباسازی شهری شهرداری کردکوی در حال انجام می باشد .
با استقبال شهروندان گرامی از طرح رنگ آمیزی بر روی کافوهای برق و مخابرات ، کارکنان زحمتکش شهرداری به رنگ آمیزی کافوها پرداختند .

به اشتراک بگذارید : | | |