با دستور دکتر جرجانی و پیگیریهای مجدانه ایشان پس از سالها آبادانی نصیب اهالی شهرک شهرداری گردید . گفتنی است صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ آسفالت شهرک شهرداری در دستور کار واحد عمران شهرداری قرار گرفت و در همانروز آماده بهره برداری برای اهالی شهرک شهرداری گردید .
شایان ذکر است آسفالت شهرک فوق الذکر با تأمین قیر از سوی اداره راه و شهرسازی و تقبل هزینه پخش ، پخت و کوبیدن توسط شهرداری و با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد و پانصد هزار میلیون ریال از سوی این شهرداری اجرا گردید .

به اشتراک بگذارید : | | |