در راستای رفاه و آسایش شهروندان و همچنین بهسازی معابر شهری، خیابان ها و معابر سطح شهر که نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارند توسط شهرداری شناسایی و در برنامه زمان بندی ترمیم نوار حفاری ، در این نقاط اجرا می شود.
شهردار کردکوی در این خصوص اظهار داشت: یکی از عمده فعالیت هایی که روزانه در کنار سایر فعالیتها و خدمت رسانی های شهرداری صورت می گیرد؛ زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر است و این عملیات با نظارت واحد فنی و عمرانی شهرداری و با هدف پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی و با توجه به فرسایش، تخریب و حفاری آسفالت در برخی از معابر و گذرگاههای سطح شهر اجرایی می شود.

به اشتراک بگذارید : | | |