شهرک شهید افشردی کردکوی آسفالت شد
شهرک شهید افشردی کردکوی آسفالت شد

شهرک شهید افشردی کردکوی آسفالت شد

پس از اتمام آسفالت شهرک شهرداری و مسکن مهر از صبح امروز آسفالت شهرک افشردی کردکوی توسط واحد عمران شهرداری کردکوی آغاز شد.
پس از اقدامات لازم در جهت دفع آبهای سطحی ، ایجاد کانال و زیر سازی این شهرک که پس از سالها در این دوره از مدیریت شهری صورت پذیرفت اهالی این شهرک هم از نعمت آسفالت برخوردار شدند .

به اشتراک بگذارید : | | |