به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ؛ در ادامه روکش حفاری مخابرات و ترمیم حفاریهای شرکت Hi-Web ، اینبار خیابان تاشه (امیر۲۱) در دستور کار این شهرداری قرار گرفت . لکه گیری این خیابان در امتداد مسیر شمال به جنوب به طرف حجت آباد نیز همزمان تسطیح و مرتفع گردید که با رضایت اهالی همراه شد .

به اشتراک بگذارید : | | |