به مناسبت ۱۷ مهرماه و بزرگداشت روز کردکوی دکترجرجانی شهردار، در پیامی این روز را به عموم شهروندان شریف شهرستان کردکوی وهم استانی های عزیز در استان گلستان تبریک گفتند . شهردار کردکوی در این پیـام ضمن اعلام اینکـه با توجه به اینکـه شهر کردکوی دروازه ورودی استان می باشدعنوان نمودند قطعا بایدبا اقدامات اساسی و زیربنایی و ایجاد بسترهای مناسب کردکوی را به نگین زیبای استان تبدیل سازیم . دکترجرجانی ضمن برشمـردن خدمات عمرانی و زیربنـایی شهرداری کردکوی در مدت ۲۲ ماه گذشته عنوان نمودند عهدی که با شهروندان فهیم کردکوی بسته ام را همیشه در خاطر دارم و از بامداد تا بامدادبا تلاش و پشتکار مجموعه شهرداری در پی ایجاد آسایش و رفاه شهروندان عزیز هستیم. دکتـرجرجانی همچنین بـا اعلام این که تمامی اقدامات و خـدمات صورت گـرفته محصـول تعامل وهمکـاری شورای اسلامی شهرکردکوی میباشد ازاعضای شورای اسلامی شهر تقدیر نمودند . شهردارکردکوی تصریح نمود ازتمـامی مسئولین شهری،امـام جمعه معزز،فـرماندار محترمه ، مسئولین امنیتی ، نظامی و انتظامی و کلیه عزیزانی کـه در طول مسیر خدمت همراه ماه بوده اند و به هر نحوی یاریگر شهرداری در این خصوص میباشند تشکرمینمایم .

به اشتراک بگذارید : | | |