احداث جداول جمع آوری هدایت آبهای سطحی در امتداد شاهد ۸ محله ولاغوز
احداث جدول نهر در کوچه شاهد هشتم محله ولاغوز

احداث جداول جمع آوری هدایت آبهای سطحی در امتداد شاهد ۸ محله ولاغوز

حسب درخواست تعدادی از ساکنین کوچه شاهد هشتم از محله ولاغوز ، دکتر جرجانی با حضور در کوچه فوق الذکر و بازدید میدانی از مشکلات اهالی دستور احداث کانال را به واحد عمران ابلاغ نمودند.
با تاکید دکتر جرجانی ابتدای هفته جاری کلنگ پروژه به زمین خورده شد و ظرف هفته آینده به بهره برداری خواهید رسید.

به اشتراک بگذارید : | | |