با دستور دکتر جرجانی در راستای زیبایی بصری و آراستگی ظاهر شهری ، رنگ آمیزی کلیه کافوهای مخابرات و کانکس های برق از این هفته آغاز گردید که طبق آمار موجود در شهر ظرف هشت روز آینده کلیه موارد تحویل شهرداری خواهد شد .

به اشتراک بگذارید : | | |