جمع آوری نخاله و پاکسازی محوطه آرامستان بهشت رضوان شهر کردکوی
توسط واحد خدمات شهری شهرداری کردکوی صورت پذیرفت

جمع آوری نخاله و پاکسازی محوطه آرامستان بهشت رضوان شهر کردکوی

جمع آوری نخاله و پاکسازی محوطه آرامستان بهشت رضوان شهر کردکوی توسط واحد خدمات شهری شهرداری کردکوی صورت پذیرفت .
به گزارش معاونت واحد خدمات شهری شهرداری،پاکسازی محوطه آرامستان از برنامه های این واحد می باشد که به صورت دقیق انجام می پذیرد.
وی ادامه داد: با توجه به این که آرامستان محل مراجعه خانواده های درگذشتگان است، سازمان خود را در برابر پاکسازی و نظافت محل های یاد شده مسئول می داند. و رسیدگی به فضای سبز شامل هرس درختان موجود و توسعه فضای سبز، جمع آوری و انتقال نخاله ها، پاکسازی قبور و فضای اطراف آن و انتقال زباله ها به بیرون از آرامستان ها جزیی از این اقدامات هستند.

به اشتراک بگذارید : | | |