شهرک آزادگان آسفالت می شود
شهرک آزادگان آسفالت می شود

شهرک آزادگان آسفالت می شود

پس از پیگیریهای مداوم دکتر جرجانی شهردار کردکوی در راستای تسطیح مسیر توریستی آب بندان بنکلاته ، مسیر ورودی از شهرک آزادگان و همچنین بخشی از محوطه شهرک آسفالت می شود . آسفالت شهرک آزادگان به میزان حدود ۳۵۰ تن و با اعتباری بالغ بر ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال در دستور کار شهرداری قرار گرفت . شهردار کردکوی در بازدید از پروژه اظهار داشتند ادامه آماده سازی و زیرسازی و آسفالت مابقی معابر شهرک آزادگان پس ازطی روال قانونی و تخصیص بودجه درسال جاری انجام خواهد شد .

به اشتراک بگذارید : | | |